ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

สุราษฎร์ธานี
Suratthani

" เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ "
  
     สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมืองได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต กลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอน ก่อนที่ชาวอินเดีย จะอพยพเข้ามา ตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐาน ในชุมชนโบราณที่ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา เป็นต้น ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่า เมืองนี้ได้รวมกับ อาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมือง นครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง "กาญจนดิษฐ์" ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสาม เป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ.2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

     สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีรรมราช และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

เงาะพันธุ์โรงเรียน
เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และของประเทศ เป็นเงาะที่มีรสชาดหวานและกรอบ ปลูกกันมากในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ผลมีลักษณะโต เปลือกบาง แม้สุกจัดปลายเส้นขนยังมีสีเขียว ลักษณะต้นเป็นพุ่มไม่สูง

หอยขาวพุมเรียง
เป็นอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของอำเภอไชยา และ สามารถหาบริโภคได้เฉพาะที่พุมเรียงเท่านั้น

หอยนางรม
หอยนางรมสุราษฎร์ธานีเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ นักบริโภคว่าเป็นอาหารทะเลที่รสชาดขึ้นชื่อ คุณสมบัติที่สร้างคุณค่าให้หอย นางรมคือ เนื้อในขาวสะอาด รสออกหวาน ไม่มีกลิ่นคาว มีคุณค่าทางอาหารสูง หอยนางรมเริ่มเพาะเลี้ยงประมาณปี 2504 ทดลองเลี้ยงที่แหลมซุย อำเภอไชยา ต่อมาได้เพาะเลี้ยงที่บริเวณปากคลองท่าทอง และปากคลองกะแดะ อำเภอกาญจน ดิษฐ์ หอยนางรมมี 2 ชนิดคือ ชนิดพันธุ์เล็ก เรียกว่าหอยเจาะ ชนิดพันธุ์ใหญ่ เรียก ว่าหอยตะโกรม ลักษณะเป็นหอยมี 2 ฝา พบทั่วไปบริเวณน้ำตื้นชายฝั่ง หอย นางรมจะออกวางไข่ตลอดปี แต่จะพบมากในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายน หอยนางรมจะวางไข่ครั้งหนึ่งประมาณ 1-9 ล้านฟอง

ผ้าไหมพุมเรียง
การทอผ้าไหมพุมเรียงเป็นงานหัตถกรรมที่ทำกันในหมู่ บ้านไทยมุสลิม ซึ่งเข้าใจว่าแต่เดิมคงเป็นพวกแขกที่อพยพ หรือถูกกวาดต้อนมา จากไทรบุรี พร้อมๆ กับช่างทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราช บ้างก็สันนิษฐานว่า ไทยอิสลามที่พุมเรียงอาจจะเป็นชาวปัตตานี เพราะอารยธรรมสูงกว่าที่อื่น แล้ว มาอาศัยอยู่ที่ตำบลพุมเรียง การทอผ้าพุมเรียง ชาวบ้านไม่ได้เลี้ยงไหมเอง ไหมที่ ใช้ทอเป็นไหมจากญี่ปุ่น และสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ โดยนิยมทอผ้าด้วยกี่กระตุก ลวด ลายต่างๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นของชาวบ้านพุมเรียงโดยเฉพาะ ในปัจจุบันมี 5 ลาย ได้แก่ ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล ลาบดอกโคม ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด

หมวกพุมเรียง

หมวกพุมเรียงเป็นงานหัตถกรรม ที่ชาวพุมเรียงทำสืบต่อ กันมาเป็นเวลานาน ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัยใด รู้แต่ ว่าทำกันมากในกลุ่มของชาวพุทธซึ่งอยู่กันคนละฝั่งกับชาวไทยมุสลิมในตำบล พุมเรียง อำเภอไชยา การทำหมวกพุมเรียงทำจากวัสดุหลายอย่างด้วยกันคือ ปอ แก้ว ใบลาน หรือใบตาล ลักษณะของหมวกพุมเรียง ที่แปลกไปจากหมวกสานของ ที่อื่นคือ การสานจะเป็นลักษณะเส้นยาวก่อนแล้วจึงนำมาเย็บเป็นรูปทรงหมวก ภายหลัง ซึ่งหมวกลักษณะนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า หมวกรานี

ไข่เค็มไชยา
เป็นไข่เค็มที่มีชื่อเสียงกล่าวขวัญกันทั่วไป การทำไข่เค็มไชยา ใช้ไข่เป็ดจากอำเภอไชยา ซึ่งมีไข่แดงมากและไม่คาวเหมือนไข่เป็ดทั่วไป จากนั้น เอาดินจากจอมปลวกมาตำให้ละเอียด ร่อนเอาเฉพาะที่ละเอียด แยกเอากรวด ทรายออกให้หมด คลุมด้วยน้ำและเกลือให้ดินค่อนข้างเหนียว แล้วเอาดินนี้หุ้มไข่ เป็ด หลังจากนั้นนำไปคลุมกับขี้เถ้าแกลบ เป็นอันเสร็จกระบวนการทำไข่เค็มไชยา แล้วจึงนำมาบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย มีฉลากบอกระยะเวลาไว้ว่าเมื่อใดเหมาะ สำหรับทอดไข่ดาว เมื่อใดเหมาะสำหรับต้ม

ขนมจั้ง
ขนมจั้งนิยมทำกันมากในอำเภอไชยา เครื่องปรุงขนมชนิดนี้ ประกอบด้วยข้าวเหนียว น้ำ และน้ำด่าง โดยนำข้าวสารเหนียวแช่น้ำด่างประมาณ 3-5 ชั่วโมง ต่อจากนั้นนำข้าวสารเหนียวมาห่อด้วยใบไผ่แนะ ห่อเสร็จเรียบร้อย แล้วนำจั้งไปต้มจนกว่าจะสุก ก็จะได้จั้งตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่นิยมรับประทาน กับน้ำเชื่อม หรือน้ำกะทิก็ได้

ขนมจิ้นแด้
เป็นขนมที่มีรสชาดอร่อย หาซื้อได้ง่าย บริเวณตลาดวัดไทรใน ช่วงตอนกลางคืน

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน มีผลิตภัณฑ์หลายแบบ เช่น กระเป๋า หมวก แฟ้มใส่เอกสาร

กีฬาพื้นเมือง : กีฬาชนควาย
ที่เกาะสมุยมีลักษณะคล้ายกับกีฬาชนควายของจังหวัดสงขลา จะจัดขึ้นในโอกาสที่งานมงคล หรือเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษ สงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่

งานวันเงาะโรงเรียน
จัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคม บริเวณสนามศรีสุราษฎร์ และริมเขื่อนแม่น้ำตาปีใน ตัวเมือง เพื่อนำผลิตผลเงาะโรงเรียน และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ มาแสดงและ จำหน่ายแก่ผู้สนใจ กิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้ได้แก่ นิทรรศการทางการเกษตร การ แข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว ขบวนแห่และการประกวดรถประดับด้วยผลเงาะและผลไม้ อื่นๆ

ประเพณีชักพระหรือลากพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว
จัดขึ้นในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ละวัด จะทำบุษบกหรือพนมพระ โดยตกแต่งอย่างสวยงาม ตรงกลางบุษบกเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร แล้วร่วมกันลากไป โดยกำหนดสถานที่ที่บุษบก จะไปรวมกัน ซึ่งอาจมีการประกวดความสวยงามของบุษบกด้วย เมื่อเสร็จพิธีลากพระ (ทั้งบนบกและในน้ำ) แล้วจะมีพิธีสงฆ์สมโภชพระลากในตอนค่ำ และมีพระสงฆ์มา เทศน์เกี่ยวกับการเสด็จของพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่โลกมนุษย์ ส่วนการทอดผ้าป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเริ่มงานตั้งแต่ 1 นาฬิกาของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พุ่มผ้าป่าจะตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และจะทำพิธีถวายในตอน เช้าของแรม 1 ค่ำ เดือน 11 สำหรับการแข่งเรือยาวนั้นเป็นกิจกรรมเสริมที่สร้างสีสัน ให้งานสนุกสนานตื้นเต้นน่าสนใจควบคู่ไปกับงานบุญ

ภาคเหนือ : เชียงราย : เชียงใหม่ : น่าน : พะเยา : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : อุตรดิตถ์
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ : กำแพงเพชร : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นครสวรรค์ : นนทบุรี : ปทุมธานี : พระนครศรีอยุธยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสงคราม : สมุทรสาคร : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : สุโขทัย : อ่างทอง : อุทัยธาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
: กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา : บุรีรัมย์ : บึงกาฬ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : สกลนคร : สุรินทร์ : ศรีสะเกษ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อุดรธานี : อุบลราชธานี : อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออก : จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว
ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี : ตาก : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : ราชบุรี
ภาคใต้ : กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พังงา : พัทลุง : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธาน

สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง
    
อำเภอกาญจนดิษฐ์
    
อำเภอดอนสัก
    
อำเภอเกาะสมุย
     เกาะสมุย
อำเภอเกาะพะงัน
     เกาะเต่า
     เกาะนางยวน
     เกาะพะงัน
อำเภอไชยา
    
อำเภอท่าชนะ
    
อำเภอคีรีรัฐนิคม
    
อำเภอบ้านตาขุน
     เขื่อนรัชชประภา
อำเภอพนม
    
อำเภอบ้านนาเดิม
    
อำเภอเคียนซา
    
อำเภอเวียงสระ
    
อำเภอพระแสง
    
อำเภอพุนพิน
    
อำเภอชัยบุรี
    
อำเภอวิภาวดี
    
อำเภอท่าฉาง
    
อำเภอบ้านนาสาร
    

ที่พักสุราษฎร์ธานี


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย