โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์อเมริกาเหนือ
  

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก เฟรสโน
ลาสเวกัส ลอสแองเจอลิส

(10 วัน 6 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง (พบหัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ กาต้าร์ ~ ลอส แองเจลิส ~ เฟรสโน
01.40 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837 ** ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 15 นาที โดยประมาณ **
04.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เวลาที่ กาต้าร์ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง **
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR739 ** บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ใช้เวลาบิน 16 ชั่วโมง 25 นาที โดยประมาณ **
13.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ** เวลาที่ลอส แองเจลิส ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 15 ชม. ** หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (Fresno City) เกาะเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเปี๊ยบ อาคารสูงสุด ไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ "มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้ว่า " ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน , ลาก่อน เฟรสโน " ในขณะที่ชาวลอส แองเจลิสและชาวซาน ฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลก และค่อนข้างดูแคลน "ชาวชานเมือง" เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ"
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าเข้าสู่ที่พักที่พัก Holiday Inn Fresno หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
:เฟรสโน ~ ซาน ฟรานซิสโก ~ ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ~ สะพานโกลเด้นเกท ~ เกาะอัลคาทรัส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาน ฟรานซิสโก (San Francisco City) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ท่าเรือ เพียร์ 39 (Pier 39) เพื่อล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ผ่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกทจากมุมไกล ใกล้กันจะเป็นท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ริมน้ำที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ ปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นที่จอดเรือของชาวประมงแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมความบันเทิงชื่อดังของย่านเมืองนี้ นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมที่ตั้งหน่วยงานราชการสำคัญของเมืองซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม อัลลาโม่ สแควร์ (Alamo Square) เป็นย่านที่มีบ้านสไตล์วิกตอเรียประมาณ 1,900 หลัง ในขณะที่ใจกลางเมืองมีตึกสูงๆขึ้นมากมาย เมื่อท่านชมบ้านเรือนเก่าแก่จะทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามแบบ 360 องศา ของเมืองซาน ฟรานฯ ชม สะพานโกลเด้น เกท (Golden Gate Bridge) ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้จะต้องมาเยือน หากไม่ได้มาชมสะพานนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงเมืองซาน ฟรานซิสโก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก Crowne Plaza Union City Premont หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ซาน ฟรานซิสโก ~ เบเคอร์สฟิลด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทาง เพื่อชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรีย ผสานกับศิลปวัฒนธรรมแบบอเมริกา หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกัน นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Arts) ชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) หรือ ที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ถนนลำบาก เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (Hyde) กับถนนลิเวนเวิร์ท (Leavenworth) โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ใกล้กันจะเป็นร้านไอศกรีม Swensen’s สาขาแรกของโลก ท่านจะได้สัมผัสความเก่าแก่ แบบดั้งเดิมต้นตำรับของ Swensen’s ผ่านชม Coin Tower หอคอยชมวิวเมืองซาน ฟรานฯ จากมุมสูงอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารอำลาเมืองซาน ฟรานซิสโก เดินทางสู่เมือง เมืองเบเคอร์สฟิลด์ (Bakersfield City) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Marriott Bakersfield หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
:เคอร์สฟิลด์ ~ ลาส เวกัส ~ Las Vegas North Premium Outlets
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางจากเมืองเบเคอร์สฟิลด์ ได้เวลานำท่านเข้าสู่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล ของรัฐเนวาด้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาส เวกัส (Las Vagas City) เป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาส เวกัสเป็น สถานที่ ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนา ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและทะเลทรายในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลอส แอลเจลิส นำท่านสู่ Las Vegas North Premium Outlets อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น แบรนด์ Coach , Levi’s , Polo , Samsonite เป็นต้น ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา แบรนด์แท้สัญชาติอเมริกัน ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย (อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง) พิเศษ !! นำท่านชมความงดงาม ตระการตา โดยรอบของเมืองลาส เวกัส บนถนน Strip ยามค่ำคืน
ค่ำ
ที่พัก Excalibur Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ลาส เวกัส ~ ให้ท่านอิสระเต็มวัน (เลือกซื้อทัวร์แกรนด์ แคนยอน ~ ช้อปปิ้ง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจเลือกซื้อทัวร์ไปชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon) ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน อนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ำ นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อนให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติขึ้นที่แห่งนี้ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน (1. โดยรถโค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง) หรือให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน Strip หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา (อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ)
ค่ำ
ที่พัก Excalibur Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ลาส เวกัส ~ ลอส แองเจลิส ~ Universal Studio
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางจากรัฐเนวาด้า เข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ เมืองลอส แองเจลิส (Los Angeles) เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา ผ่านชมหาด เวนิช (Venice Beach) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของลอส แองเจลิส เป็นชายหาดที่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์อันสดใส และสามารถทิ้งตัวลงนอนริมชายหาดได้อย่างสงบสุข ชายหาดนี้เป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักโต้คลื่นและผู้ที่ชอบแสงแดด ความสวยสดงดงามของริมหาด ที่ ที่จะทำให้คุณเดินทอดอารมณ์ได้อย่างเพลิดเพลิน นำท่านเข้าเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back To Future , Jurassic Park , Terminator เป็นต้น (อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเที่ยวยูนิเวอร์แซล)
ค่ำ
ที่พัก Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ลอส แองเจลิส ~ กาต้าร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเมืองลอส แองเจลิส โดยรอบ ผ่านชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอส แองเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต ผ่านชม แอล เอ มิวสิค เซ็นเตอร์ (Music Center for the Performing Arts) มิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า ศูนย์รวมแรงบันดาลใจและความบันเทิงที่สำคัญของแอลเอ ซึ่งทุกๆปีนั้น มิวสิค เซ็นเตอร์ จะเป็นสถานที่ๆ จะถูกนำมาใช้จัดงานศิลปะ บันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ล้านคนมาเข้าชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney Concert Hall , Dorothy Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้งนี้ ที่นี้ยังเป็นผู้บริจาคสำคัญให้กับสถานที่ จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของลอส แองเจลิส เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและอุทิศให้กับศิลปินผู้มากความสามารถ ชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ชม ศาลาว่าการเมือง นำท่านสู่ย่านถนน ฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนเรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ผ่านชม ซานตา โมนิกา (Santa Monica) สถานที่ ที่น่าค้นหาที่สุดเมืองหนึ่งในลอส แองเจลิส เพราะที่นี่เป็นสวรรค์ย่อมๆ ของผู้ที่ชอบนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวล รวมถึงเหล่าบรรดานักโต้คลื่นที่หลงรักท้องทะเลอีกด้วย แถมมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยมาก ใกล้กัน จะเป็น เจ พอล เก็ตติ เซ็นเตอร์ (J. Paul Getty Center) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่งจุดเด่นของตึกนี้คือ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิค Richard Meier สร้างอยู่บนพื้นที่ 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิก้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งเป็นที่เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลัก ภาพถ่าย ของเก่ายุคสมัยกรีกและโรมัน คนรักงานศิลปะไม่ควรพลาด ปิดท้ายด้วย เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของลอส แองเจลิส เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบครันของเมือง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิส เมืองลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
15.10 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR740 ** ใช้เวลาบิน 15 ชั่วโมง โดยประมาณ **
 
: กาต้าร์
18.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
20.45 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR830 ** ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 15 นาที โดยประมาณ **
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.55 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,555 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 65,555 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,900 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ท่านละ 6,500 บาท)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวม 60 ดอลล่า เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

วีซ่าเข้าประเทศอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เอกสารทั้งหมดใช้ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ในวันเข้าสัมภาษณ์

หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) -
รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ต้องมัดผม และ เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน -
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง) -
สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร) -
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) -
หลักฐานทางด้านการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง , วันเริ่มทำงาน , อัตราเงินเดือน) -
ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า -
ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง -
สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า -
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) -
กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส , หนังสือรับรองการทำงาน , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนของสามี -
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการเดินทางจากบิดา - มารดา , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรให้เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร - เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน , ที่ทำงาน , สถานศึกษา , เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก) -
กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ
 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า