โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย
  

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น
เกรทโอเชี่ยน เหมืองทองบัลลารัต

(7 วัน 5 คืน)

: กรุงเทพฯ
17.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
19.20 น.
ออกเดินทาง สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
: ซิดนีย์ ~ ชมเมือง ~ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ~ ไชน่า ทาวน์
07.20 น.
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่เดินทางสู่ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม "The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร นำท่านชมสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie's chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาเบอร์ได้พร้อมกัน นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอกของ โอเปร่า เฮ้าท์ (Opera House) สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติก ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพภายนอกโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลานั้นนำท่านขึ้นฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ นำท่านชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่าน ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ
18.30 น.
บริการอาหารเย็น อาหารจีน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPITAL SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  
: ซิดนีย์ ~ โคอาล่า ปาร์ค ~ บลูเมาท์เท่นส์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ"อุทยาน แห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "หุบเขาสีน้ำเงิน" ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ Scenic Cableway ที่ทันสมัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โคอาล่า ปาร์ค
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ โคอาล่าปาร์ค หลังอาหารหลังอาหารนำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้าง บูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
18.30 น.
บริการอาหารเย็น อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPITAL SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ซิดนีย์ ~ เมลเบิร์น ~ ชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก ~ เกาะฟิลลิป ~ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น
..... น.
เดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินภายในประเทศ (เที่ยวบินภายในประเทศ ซิดนีย์ – เมลเบิร์น ใช้เวลาบินประมาณ 1 ช.ม. 35 นาที)
..... น.
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น ชมนครเมลเบิร์น เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ เมืองหลวงแห่งรัฐวิคทอเรีย ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของประจำรัฐวิคทอเรีย นำท่านชมภายนอกกระท่อมของ กัปตันคุ๊ก Captain Cottage วีระบุรุษผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟิทต์ซอยด์อันร่มรื่น
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ วัวนม วัวเนื้อ สวนผัก ไร่ผลไม้ และไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ ตลอดเส้นทาง
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร อันเป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรักษ์นกเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่ อาศัยตามธรรมชาติของเหล่านกเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตย์ตก ดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารัก พากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้นฝั่งกลับสู่รังเป็นจำนวนมาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเมลเบิร์น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เมลเบิร์น ~ ถนนสายโรแมนติก "เกรทโอเชี่ยน"~ เมลเบิร์น
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ตามเส้นทางสาย Great Ocean Road ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างการเดินทางให้ท่านชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่กั้นระหว่างความชุ่มชื่นของชายฝั่งทะเลและความแห้งแล้งของดินแดน Down under สู่ อุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์เบลล์ (Port Campbell National Park)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร หลังอาหารนำท่านชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก อาทิภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครเมลเบิร์น
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
:เมลเบิร์น ~ เหมืองทองบัลลารัต ~ ช้อปปิ้ง ~ สนามบิน       
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บัลลารัต เมืองแห่งเหมืองทองเก่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองมีชื่อเสียงทางด้านการขุดทองในยุคตื่นทอง ซึ่งเป็นยุคสั้นๆ ของออสเตรเลีย ชม โซเวอร์เร้นจ์ฮิลล์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการทดลองร่อนทองคำ พร้อมชมแบบบ้านเรือนจำลองในยุคนั้น
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
18.30 น.
บริการอาหารเย็นแบบไทย ณ ภัตตคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินทูล่ามารีน เมืองเมลเบิร์น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
23.30 น.
ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 462
 
: กรุงเทพฯ
06.00 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 69,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 62,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 59,900 บาท (พักกับผู้ปกครอง)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ 3 AUD /คน/วัน หัวหน้าทัวร์ 50 บาท/คน/วัน เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเล่มจริง กรณีหนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตัวจริง อัพเดต ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด (สมุดเงินฝาก ไม่สามารถขอคืน ระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้ ทางสถานทูตจะคืนมาพร้อมเล่มพาสปอร์ต) หรือขอ Statements บัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริงพร้อมตราประทับจากธนาคาร
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
หลักฐานการทำงาน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนสมรสบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า