ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


เนปาล
Nepal

สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย เนปาล


เมืองหลวง กาฐมาณฑุ
ภาษาราชการ ภาษาเนปาล
พื้นที่ 147,181 ตร.กม.
สกุลเงิน รูปี (NPR)
เขตเวลา UTC+5:45
รหัสโทรศัพท์ 977

     เนปาล หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (Federal Democratic Republic of Nepal) เนปาลเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ 147,181 ตารางกิโลเมตร (ขนาดเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมกับประเทศออสเตรีย) และประชากรประมาณ 27 ล้านคน ประเทศเนปาลเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 93 ของโลก ประเทศเนปาล ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดน ทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตกติดสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศเนปาลแยกจากประเทศบังกลาเทศด้วยฉนวนศิลิกูริ (Siliguri Corridor) แคบ ๆ ในประเทศอินเดีย และแยกจากประเทศภูฏานด้วยรัฐสิกขิมของอินเดีย กรุงกาฐมาณฑุเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของประเทศ

ภาคเหนือของประเทศเนปาลซึ่งเป็นแถบภูเขามีแปดจากสิบภูเขาสูงสุดในโลก ซึ่งรวมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ จุดสูงสุดบนโลก มียอดเขากว่า 240 แห่งสูงเกิน 6,096 เมตร (20,000 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ส่วนภาคใต้อุดมสมบูรณ์และชื้น

ชาวเนปาลประมาณ 81.3% นับถือศาสนาฮินดู เป็นสัดส่วนสูงสุดในโลก ศาสนาพุทธมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กับประเทศเนปาล และมีประชากรนับถือ 9% ตามด้วยศาสนาอิสลาม 4.4% Kiratism 3.1% ศาสนาคริสต์ 1.4% และวิญญาณนิยม 0.4% ประชากรสัดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคภูเขา อาจระบุตัวว่าเป็นทั้งฮินดูและพุทธ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของธรรมชาติกลมเกลียวของทั้งสองความเชื่อในประเทศเนปาลก็เป็นได้

ภูมิประเทศ
ประเทศเนปาลมีอาณาเขตติดต่อกับทิเบตและสาธารณรัฐประชาชนจีนทางทิศเหนอ รัฐสิกขิมและเบงกอลตะวันตกของอินเดียทางทิศตะวันออก และรัฐพิหารกับอุตรประเทศของอินเดียทางทิศใต้และทิศตะวันตก มีความยาวจากเหนือจรดใต้ 145-241 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตก 885 กิโลเมตร นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,220 เมตรอีกด้วย 

ประเทศเนปาลแบ่งเป็น 3 เขตภูมิภาค ได้แก่

  1. เขตเทือกเขาหิมาลัย (Himalayan Region) ประกอบไปด้วย 8 ยอดเขาของโลก (จากทั้งหมด 14 ยอดเขา) ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 8,000 เมตร เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งมีความสูง 8,848 เมตร เป็นต้น นับเป็นพื้นที่ 27% ของพื้นที่ทั้งหมด
  2. เขตภูเขา (Mountain Region) มีพื้นที่ถึง 55% จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ เขตนี้ถูกแบ่งโดยเทือกเขามหาภารตะ (Mahabharat)ซึ่งมีความสูงถึง 4,871 เมตร และในด้านใต้มีเทือกเขาชุเรีย (Churia) ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 610-1,524 เมตร
  3. เขตเตไร (Terai Region) เป็นเขตที่ราบต่ำซึ่งมีความกว้างประมาณ 26-33 กิโลเมตร และมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดที่ 305 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17% ของประเทศเนปาล

การแบ่งเขตการปกครอง เนปาลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 เขต

เขตบากมาติ
เขตเภรี
เขตธวัลคิรี
เขตคันดากิ
เขตชนกปุระ
เขตการ์นาลี
เขตโกษิ
เขตลุมพินี
เขตมหากาลี
เขตเมจี
เขตนรยานี
เขตรัปติ
เขตสกรมาธา
เขตเสทิ

ภูมิอากาศ
สภาพอากาศในประเทศเนปาล แตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ ตั้งแต่ลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนไปถึงแบบอาร์กติก ซึ่งขึ้นอยู่กับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ตัวอย่างเช่น เขตเตไร ซึ่งอยู่ใต้เขตร้อนของประเทศมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เขตพื้นที่ภาคกลางนั้นมีอากาศดีเกือบตลอดปี ถึงแม้ช่วงกลางคืนของฤดูหนาวจะเย็นก็ตาม ส่วนในเขตภูเขาทางตอนเหนือที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกิน 3,353 เมตร มีสภาพอากาศแบบเทือกเขาสูงที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำในฤดูหนาว 

ประเทศเนปาลมี 4 ฤดู ได้แก่

  1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) มีอากาศที่อบอุ่น แต่ก็อาจจะมีฝนตกประปราย อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส
  2. ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) มีอากาศอบอุ่นถึงร้อน แต่ก็มีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม อุณหภูมสูงสุด 29 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส
  3. ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) มีอากาศอบอุ่นและเย็นในบางเวลา ท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการเดินเขาเป็นอย่างยิ่ง อุณหภูมิสูงสุด 28 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส
  4. ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) มีอากาศเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และมีหมอกหนา ยกเว้นในช่วงที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ อากาศจะอบอุ่น อุณหภูมิสูงสุด 19 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส

เวลาเนปาลขณะนี้อุณหภูมิเนปาลขณะนี้


ข้อมูลท่องเที่ยวเนปาล

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์เนปาล
ระเบียบการเข้าเมือง
ปลั๊กและกระแสไฟฟ้า
ภาษาเนปาลที่ควรรู้
แผนที่ประเทศเนปาล
สถานทูตเนปาลโปรแกรมทัวร์เนปาล


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย